Posts

Nyemission med företrädesrätt, 2016 augusti

Den 11 augusti 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 10 mars 2016, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för emissionen är 1:3, dvs. tre gamla aktier ger rätt att teckna en ny.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i vårt Memorandum, att teckna aktier i Wizzcom 3D Productions AB för 0,50 kronor per aktie.

Teckningstiden löper från 22 augusti – 5 september 2016.
Avstämningsdag i företrädesemissionen var 18 augusti 2016.

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 489 595,90 kronor…

Bubbly festival with Taittinger Champagne

Champagne bubbles breaking through the buzz!

Wizzcom 3D contributed to breaking through the buzz and catching attention at “Taste of Stockholm, the great gastronomic festival in the Royal Garden (Stockholm, 2-6 June 2016).

A delicious champagne bottle floating in front of the auto stereoscopic 3D display attracted many happy visitors to the Taittinger Champagne Tent, to enjoy a glass of precious bubbles!

“We have never sold so much Rosé, we are really happy about the result!” – declares Lars Örjerbäck, Sales Manager, Fondberg, retailer to Taittinger.

 

Visualisation of 3D Display with advertising Taittinger Champagne

The pink bottle visualized in AS3D is a Taittinger Prestige Rosé Champagne.
Source: http://www.taittinger.com/#/en/TheChampagnes/CuveesGallery/PrestigeRose

 


Smaka på Stockholm

Taste of Stockholm – annual food festival

“Taste of Stockholm” is one of the world’s largest gastronomic festivals, gathering the country’s top chefs, representatives from popular restaurants, popular or new food, drink and wine brands. The food festival is arranged in in the Royal Garden every summer and it attracts more than 350 000 visitors. Taste of Stockholm celebrated its 25 years’ anniversary on 2-6 June 2016, with lots of activities, performances, competitions and delicious product samples.

The festival is called “Smaka på Stockholm” in Swedish.

 Official website: http://www.smakapastockholm.se/english/

 


Chateau Taittinger

Taittinger

Taittinger storyline reaches back to the First World War, when Pierre Taittinger, a young liaison officer first discovered the Champagne region. He invested in the champagne business in 1932 together with his brother-in-law. Since then, the brand has taken its place among the great champagne Houses. Today Taittinger leads by Pierre-Emmanuel Taittinger together with daughter and son.

 Official website: http://www.taittinger.com/

 


Fondberg cork

Fondberg

 Official website: http://www.fondberg.se/

 

 

Nyemission februari 2016

Nyemission i Wizzcom 3D Productions AB (2016 februari)

Den 28 januari 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från en extra stämma den 9 december 2015, att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i vårt Memorandum(1), att teckna aktier i Wizzcom 3D Productions AB. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 1 000 000,00 kronor, från 1.361.037,80 kronor till 2.361.037,80 kronor och antalet aktier kommer att ökas med 10.000.000 aktier, från 13.610.378 aktier till 23.610.378 aktier. Vid full teckning inbringar emissionen 10.000.000 kronor till Bolaget. Teckningstiden löper från 2 februari – 15 mars 2016.

Anmälan om teckning av aktier skall göras på anmälningssedeln. Investerare som vill delta i emissionen behöver endast fylla i anmälningssedeln som finns på emission.wizzcom.se och skicka inskannad version till emissionen@wizzcom, alternativt posta ett utskrivet och ifyllt exemplar till Box 71, 135 22 Stockholm.


Erbjudet värdepapper
Erbjudandet avser teckning av högst 10.000.000 aktier i Wizzcom 3D Productions.

Emissionsgaranti
Någon garanti finns inte i denna emission.

Utspädning
Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 42 procent av kapitalet och av rösterna i Bolaget.

Emissionskostnader
Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till maximalt 0,2 MSEK.


Investerarträff och demonstration

Presumtiva investerare inbjuds till investerarträff med Bolagets ledning.

Visa inbjudan!


Mer om emissionen

Vi har samlat all information om emissionen finns på emission.wizzcom.se.

Där finns också följande dokument (pdf) att hämta: Memorandum, Teckningsanmälan

Till emission.wizzcom.se