Årsstämma feat

Kallelse till årsstämma i Wizzcom 3D den 13 juni 2017

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2017, kl.16:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.
  • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 juni 2017.
  • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 104 22 Stockholm eller per mail till ir@wizzcom.se.
  • Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2017.
  • Vid anmälan skall aktieägaren uppge: namn, person-/organisati­onsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som företräds.
Läs mer och ladda ner kallelsen (full text)...
SHOP2017

Träffa Wizzcom på mässan SHOP2017 (monter N:08)

Hjärtligt välkommen till vår monter på SHOP 2017 (10-11 maj, Kistamässan), där vi visar några av våra nya auto stereoskopiska 3D skärmar. Tack vare vårt samarbete med ledande utvecklare har prislapparna krympt och utbudet har ökat.

Under mässan har vi också förmånliga erbjudanden: 25% rabatt på produktion och 15% rabatt på AS3D-skärmar.

Inträdet kostar inget - du kan hämta din fribiljett genom att klicka på länken i nyheten. Biljetten gäller SHOP2017 inklusive aktiviteter och seminarier, samt ECOMMERCE STHLM, som arrangeras samtidigt.

Concept Offer - 3D-tower with 24” AS3D display

Increase sales performance with 3D!
The Wizzcom 3D-tower makes it easy to get started with 3D, for example in boutiques, kiosks, dentist waiting room. The built-in-display will immediately capture your customer’s attention with its immersive 3D-effect. It can also show traditional 2D content, which makes it extra useful.

Capture your customer's attention!
AS3D-displays deliver great advantages for branding and advertising products and services in public environments. 3D creates audience attention and ensures higher impact in the advertising clutter. The the human brain's ability to perceive a message increases up to 200% when it's presented in 3D.
Featured image 3D-kit for Reception

Concept Offer - 3D-kit for Reception

Welcome your visitors and employees with 3D!
The "Wizzcom 3D-kit for Reception" is a starter kit, for example for office buildings, hotels and company buildings. The 42'' large, high quality 3D-display delivers a strong pop-out-effect, which can be viewed even from longer distances. In addition, the display is able to show both AS3D and 2D content.

Strengthen the brand identity and corporate brand pride!
With 3D you will increase brand engagement, improve vitality, attractiveness and "modern-ness". 3D stands out in any environment!
Feat image - NEC Showcase Gothenburg 2016

Wizzcom was ECO partner at NEC Nordic Showcase

Wizzcom together with SCALA, Smartsign, SMS, Chrome for Work, Matrox, Bose, Evoko, Chief, Combine, Kramer, Hiperwall, Sennheiser shared two valuable days at the NEC Nordic Showcase in Gothenburg.The event was attended by about 300 visitors – resellers, partners and customers to NEC.

Wizzcom presented 3D displays for digital signage, based on NEC-technology and modified for AS3D. We also showed some of our content productions in AS3D, that we created for well-known brands of the world. Wizzcom also took the opportunity to inform about our newest products based on 4K displays from NEC with the dimensions 65” and 84” - the largest AS3D-displays on the market.
Nyemission 2016 fulltecknad feat

Fulltecknad nyemission i Wizzcom 3D, 2016 september

Den nyligen avslutade företrädesemissionen i Wizzcom 3D Productions AB har blivit övertecknad. Det visar att aktieägarna har förtroende för bolaget och de förstår de fantastiska möjligheter som marknaden erbjuder bolaget.

”Ett fantastiskt gensvar från våra aktieägare! Det är oerhört stimulerande att de tror på bolaget och det ger oss en extra kick inför de säljfrämjande åtgärder som har planerats inför hösten.” – säger Björn Back, som tillträdde i VD posten i början av augusti – ”Jag vill tacka alla som har tecknat och därmed bidragit till att vi på Wizzcom ska kunna nå sina affärsmål!”

Se resultatet...
Taittinger event feat

Bubbly festival with Taittinger Champagne

Wizzcom 3D contributed to breaking through the buzz and catching attention at “Taste of Stockholm”, the great gastronomic festival in the Royal Garden (Stockholm, 2-6 June 2016).

A delicious champagne bottle floating in front of the 3D display attracted many happy visitors to the Taittinger Champagne Tent, to enjoy a glass of precious bubbles!

“We have never sold so much Rosé; we are really satisfied with the result!" - declares Lars Örjerbäck, Sales Manager, Fondberg, retailer to Taittinger.

Read more...
Timely solutions - feat

Timely solutions - returning customers

Timely solutions
In January, Wizzcom has obtained order from Waterfront Building (located at T-central in Stockholm) including a complete system with integrated 2D and 3D hardware. This proves that our solutions are highly timely and create new business values. They enable mixing 2D and 3D hardware, which allows the customer to benefit both techniques.

Returning customers
Some of our customers are "early adapters", for example Vattefall and Tre. Vattenfall has now ordered its second AS3D video from Wizzcom and Tre has new plans too.