Här visas information för aktieägare i Wizzcom 3D AB (publ).

AKTUELL

Det finns ingen aktuell information för tillfället.
Vårt senaste nyhetsbrev till aktieägare i Wizzcom 3D AB skickades ut via e-post den 21 december 2017, med titel Wizzcom – IR Newsletter – Kvartal 4 – 2017. Om du inte har fått det, vänligen skicka oss ett meddelande; inkludera ditt förnamn, efternamn och din e-post adress.

ARKIV

Kallelse till extrastämma i Wizzcom 3D AB den 4 december 2018

Aktieägarna i Wizzcom 3D AB kallas härmed till en extra bolagsstämma den 4 december 2018, kl. 17:30. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall vara införd i förda aktieboken per den 15 november 2018. Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D […]

Bolagsstämma feat

Kallelse till extra bolagsstämma i Wizzcom 3D den 27 september 2017

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma den 27 september 2017, kl. 10:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

  • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 september 2017.
  • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 104 22 Stockholm eller per mail till ir@wizzcom.se.
  • Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 22 september 2017.

Läs mer och ladda ner kallelsen (full text)…

Nyemission 2016 fulltecknad feat

Fulltecknad nyemission i Wizzcom 3D, 2016 september

Den nyligen avslutade företrädesemissionen i Wizzcom 3D Productions AB har blivit övertecknad. Det visar att aktieägarna har förtroende för bolaget och de förstår de fantastiska möjligheter som marknaden erbjuder bolaget.

”Ett fantastiskt gensvar från våra aktieägare! Det är oerhört stimulerande att de tror på bolaget och det ger oss en extra kick inför de säljfrämjande åtgärder som har planerats inför hösten.” – säger Björn Back, som tillträdde i VD posten i början av augusti – ”Jag vill tacka alla som har tecknat och därmed bidragit till att vi på Wizzcom ska kunna nå sina affärsmål!”

Se resultatet…

Investerare i Wizzcom 3D Productions AB följ länken.

Skicka meddelande

KONTAKT

Frågor om Wizzcom 3D Production besvaras av:

Björn Back, VD
email: bjorn.back@wizzcom.se
mobil: 070 835 4185

och

Jan Nilstadius, Styrelseledamot
email: jan@northernwind.se
mobil: 070 300 5020

© Copyright - WIZZCOM 3D