Nyemission med företrädesrätt, 2016 augusti

Den 11 augusti 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 10 mars 2016, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för emissionen är 1:3, dvs. tre gamla aktier ger rätt att teckna en ny.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i vårt Memorandum, att teckna aktier i Wizzcom 3D Productions AB för 0,50 kronor per aktie.

Teckningstiden löper från 22 augusti – 5 september 2016.
Avstämningsdag i företrädesemissionen var 18 augusti 2016.

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 489 595,90 kronor…