Timely solutions – returning customers

Timely solutions

Wizzcom offers highly timely solutions that creates new business values. They enable mixing 2D and 3D hardware, which allows the customer to benefit both techniques.

One example of usage is providing information for visitors at the front disk in a large building. In January, Wizzcom has obtained order from Waterfront Building (located at T-central in Stockholm) including a complete system with integrated 2D and 3D hardware. The purpose, beside providing useful information, is to create a modern platform that matches the elegant high tech environment.

Returning customers

Some of our customers are “early adopters”, for example Vattenfall and Tre. Vattenfall has now ordered its second AS3D video from Wizzcom and Tre has new plans too.

Links

 Waterfront Building

 Tre

 Vattenfall

Nytt showroom i New York

Nytt showroom i New York

Wizzcom har inlett ett samarbete med Havas i New York och deras produktionsbolag HPS. Havas är en av världens största annonsbyråer med verksamhet i ca 70 länder.  I samband med samarbetet öppnar vi ett showroom i Havas’ lokaler på Manhattan 200 Madison avenue.
”Tack var detta samarbete så får vi möjlighet att visa upp våra unika digital signage lösningar för helt nya potentiella kunder och målgrupper. Möjligheten att kunna använda såväl 3D skärmar (som inte behöver speciella 3D glasögon) och 2D skärmar i samma gränslösa webb baserade nätverk, hanterade och managerade från samma källa med våra unika programvaror har väckt mycket stor uppmärksamhet på marknaden” – berättar Wizzcoms vd  Staffan Hedlund.
 HPS NYC

 Havas NY

Tillägg: Wizzcom har ytterligare show­room i Las Vegas (USA).

Återförsäljaravtal i Förenade Arabemiraten

Återförsäljaravtal i Förenade Arabemiraten

Wizzcom har nyligen träffat återförsäljaravtal med en internationell aktör i regionerna Förenade Arabemiraten, Oman, Bahrain, Kuwait, Saudiarabien, Qatar, Ryssland och Kazakstan. Ett flertal pilotprojekt har redan startats upp i köpcenter i Dubai-regionen.

Avtalet öppnar upp marknaden i mellanöstern för våra produkter. Genom detta samarbete kommer vi ha såväl lokal Wizzcom personal på plats samt showroom i regionen. Detta är ett mycket expansivt område med en mycket stark tillväxt i infrastruktur och marknader. Våra produkter har fått ett mycket positivt mottagande från i första hand köpcenter och butikskedjor i regionen.” – säger Wizzcoms vd Staffan Hedlund.

Inbjudan till Investerarträff

Inbjudan: I samband med den pågående Nyemissionen i Wizzcom 3D Productions vill vi välkomna Dig till investerarträff för att uppleva en live demons­tration av nästa generations digitala skyltar i publika miljöer.

NÄR: den 17 februari kl. 18:00 alternativt den 10 mars kl. 18:00
VAR: Alströmergatan 20, Stockholm

Anmälan till investerarträff ska göras till info@wizzcom.se,
altertanivt via kontaktformuläret på emission.wizzcom.se.

Wizzcom bjuder på lättare förtäring.

 .

Sammanfattning av pågående emission
Emissionsbelopp Antalet aktier i emissionen Pris per aktie
 10 000 000 SEK  10 000 000 st  1 kr
 Värdering pre money  Teckningstid  Likviddag
 Cirka 13,6 msek  2 feb – 15 mars 2016  Enligt avräkningsnota

Mer information: emission.wizzcom.se

Nyemission februari 2016

Den 28 januari 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från en extra stämma den 9 december 2015, att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i vårt Memorandum(1), att teckna aktier i Wizzcom 3D Productions AB. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 1 000 000,00 kronor, från 1.361.037,80 kronor till 2.361.037,80 kronor och antalet aktier kommer att ökas med 10.000.000 aktier, från 13.610.378 aktier till 23.610.378 aktier. Vid full teckning inbringar emissionen 10.000.000 kronor till Bolaget. Teckningstiden löper från 2 februari – 15 mars 2016.

Anmälan om teckning av aktier skall göras på anmälningssedeln. Investerare som vill delta i emissionen behöver endast fylla i anmälningssedeln som finns på emission.wizzcom.se och skicka inskannad version till emissionen@wizzcom, alternativt posta ett utskrivet och ifyllt exemplar till Box 71, 135 22 Stockholm.


Erbjudet värdepapper
Erbjudandet avser teckning av högst 10.000.000 aktier i Wizzcom 3D Productions.

Emissionsgaranti
Någon garanti finns inte i denna emission.

Utspädning
Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 42 procent av kapitalet och av rösterna i Bolaget.

Emissionskostnader
Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till maximalt 0,2 MSEK.


Investerarträff och demonstration

Presumtiva investerare inbjuds till investerarträff med Bolagets ledning.

Visa inbjudan!


Mer om emissionen

Vi har samlat all information om emissionen finns på emission.wizzcom.se.

Där finns också följande dokument (pdf) att hämta: Memorandum, Teckningsanmälan

Till emission.wizzcom.se